Krušnohorský klub                         K-3atlon Litvínov                 Loučná 956 -běh do vrchu        

         Krušnohorská bílá stopa                 Kl sport Most                        Klínská noc

         Penzion Rozcestí                            Cyklolimit Litvínov              triatlon Cheminvest

         sport areál Klíny                             Loko Teplice                             

   Horský klub Lesná                         atletika Litvínov

                                                                 Termínovka.cz             

                                                                 běhej.com

                                                                 běh.cz